Legfontosabb feladatok, tevékenységek

Az „Emelj fel emlék! Alapítvány legfontosabb feladatai

 • Térségi kulturális értékek megismerése, feltárása, gyűjtése, sajátos pedagógiai koncepció szerinti feldolgozása, új értékek létrehozása;
 • A kulturális értékek különböző célcsoportokban történő népszerűsítése, terjesztése, esélyteremtő- és növelő tevékenység a megjelölt régiókban;
 • Helytörténeti kutatásra való felkészítés;
 • Az alkalmazott kutatás alapján önálló produktumok készítése;
 • Az egész életen át való tanuláshoz, az információk megszerzéséhez, feldolgozásához szükséges készségek, kompetenciák fejlesztése (ismeretterjesztés, továbbképzés, tanulás, önművelés irányítása) a megjelölt régiókban;
 • Az alapítványi cél megvalósítását szolgáló tehetséggondozás;
 • Az alapítványi cél megvalósítását szolgáló képzési programok kidolgozása, képzések, rendezvények szervezése, lebonyolítása;
 • Az alapítványi célt szolgáló kiadványok készítése, kiadása, terjesztése a megjelölt régiókban;
 • Az alapítvány céljának megfelelő eszközök, források, pályázatok felkutatása, igénybe vétele;
 • Az Alapítvány céljainak megfelelő pályázatok kiírása;
 • Adatbázisok létrehozása, gondozása;
 • Együttműködés az alapítvány céljának megfelelő más társadalmi szervezetekkel;
 • A közhasznú cél megvalósítását segítő vállalkozási tevékenység végzése;
 • Az alapítvány felhasználási módja: Az alapítványi célok elsősorban az alapítói induló vagyonból, annak hozadékaiból, továbbá az alapítványhoz csatlakozók hozzájárulásaiból, és egyéb támogatásokból, felajánlásokból valósulnak meg.
 • Közhasznú tevékenységek:
 • Tudományos tevékenység, kutatás;
 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • Kulturális örökség megóvása;
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
 • Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások;

Galériánkból: