Alapítvány célja

Küldetésünk

Az „Emelj fel emlék! Alapítvány célja

Az alapítvány sajátos eszközeivel, mozgósító erejével, az évszázados magyar kultúra értékeire támaszkodva járul hozzá a kulturális örökség megőrzéséhez, gyarapításához, továbbéléséhez, népszerűsítéséhez, a pedagógiai tradíciók ápolásához a nyugat-magyarországi és határon átnyúló régió felnőtt lakossága és diáksága körében.

Az Alapítvány a szellemi értékekhez való hozzáférés esélyeinek javításával kívánja elősegíteni a célcsoport lakóhelyhez való kötődését, a helyi, térségi hagyományépítést, és a nemzettudat erősítését.

Galériánkból: